สระบุรี.. เสียงสะท้อนผู้เลี้ยงสุนัข และแมวจรจัดไม่เห็นด้วยกับมติ ครม.เก็บค่าขึ้นทะเบียน

สระบุรี.. เสียงสะท้อนผู้เลี้ยงสุนัข และแมวจรจัดไม่เห็นด้วยกับมติ ครม.เก็บค่าขึ้นทะเบียน
วันที่ 12 ต.ค.61 จากกรณี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัด สวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เพิ่มจำนวน ส่งผลกระทบภาพรวม และสภาพสังคม ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ยังไม่ปรากฏว่า มีบทบัญญัติข้อใดที่ระบุว่า พี่น้องประชาชนต้องมีการควบคุมพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ซึ่งอาจ ทำให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก
นาย อนันต์ธรณ์ วินิเถาปฐม เจ้าของ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร หมู่ 13 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่อุปการะสุนัข จรจัดและสุนัขพิการจำนวนกว่า 1,600 ตัว และแมวจรจัดจำนวน 500 ตัว บนเนื้อที่โรงเรือนกว่า 20 ไร่ เผยว่า ถ้าเป็นไปตาม มติ ครม. ตนเองเห็นว่ามติดังกล่าว เชื่อว่า ยังไม่เหมาะสอดคล้องกับสังคมไทย อีกทั้งกลุ่มผู้ที่อุปการะสุนัข และแมวจรจัด จะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัข แมวตามบ้านเรือนทั่วไป เดือดร้อนหนัก ซึ่งต้องผลักภาระดังกล่าว อีกทั้งปัญหาดังกล่าวจะไปตกหนัก ที่สถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัด ซึ่งทุกวันนี้ ตนเองก็แบกรับภาระ ค่าใช้จ่าย เดือนละ 600,000บาท ต่อเดือน อีกทั้งค่าใช้จ่ายยาที่จะต้องดูแลรักษาสุนัข และแมว ซึ่งต้องแยกเป็น 2 ประเด็น ระหว่างผู้ที่รับเลี้ยงสุนัข และแมวจรจัดกับ ผู้ที่เพาะเลี้ยงสุนัข และแมว เพื่อหาผลกำไร ซึ่งถ้า เป็นไปตามมตินี้ ตนเองคงรับไม่ได้ กับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัด หลายๆที่ทั่วประเทศ ส่วนตนเองเห็นด้วยกับการควบคุม สัตว์เลี้ยง แต่ไม่เห็นด้วยกับระบบการจัดการสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข และแมวตามบ้าน และจรจัด โดยเฉพาะ ถ้ามีการเก็บค่า ขึ้นทะเบียน 450 บาท จึงอยากให้ทางภาครัฐ มีการทบทวน มติ ดังกล่าว เพื่อหาข้อสรุป กรณีเลี้ยงสุนัขและแมว และถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรเก็บค่าขึ้นทะเบียนหรืออื่นใด กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวด้วยความเมตตาสงสาร แต่ขอให้ไปมอง และควบคุมถึง ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์ ขาย มากกว่า ที่จะมาดำเนินการณ์ เก็บค่าขึ้นทะเบียนกับ ผู้ที่เลี้ยงและดูแลสัตว์ด้วยความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากความจงรักภักดี ของสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ที่มีต่อผู้เลี้ยง

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: