ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า พิธีลอยกระทง แต่เดิมเป็นพิธีลอยโคมของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้า ๓ องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม บนสวรรค์ ต่อมาศาสนาพุทธได้ เข้ามาแทนที่ จึงเปลี่ยนเป็นพิธีลอยโคมเพื่อบูชาพระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ และบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานที ต่อมาพระนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง ได้คิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นลอยน้ำเป็น คนแรก เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประจําทุกปี พิธีลอยกระทงในปัจจุบันจึงมีทั้งลอยโคมเพื่อบูชาพระธาตุเกษแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ และบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานที่

สำหรับ การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งภายในงานได้มีการเตรียมกระทงที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำกับทางวัดไว้เพื่อจำหน่ายเป็นกระทงการกุศลที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ของวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และเพื่ออุปถัมภ์บำรุงการศึกษา ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา กรมประชาสัมพันธ์ สมุทรสาคร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: