ปทุมธานี วัดจุฬาจินดารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ปทุมธานี
วัดจุฬาจินดารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เวลา 15.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดจุฬาจินดารามหมู่ที่ 6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นางสรวงสุดา ปิติเสรีปลัดอาวุโสอำเภอหนองเสือเป็นประธานฝ่ายฆราวาสคณะสงฆ์นำโดยพระสุจิต รัตนากรดร.เจ้าคณะอำเภอหนองเสือประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปทุม ศาสนกิจเจ้าอาวาสวัดจุฬาจินดาราม พระใบฏีกาอำนวย โชติปัญโญ(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนได้ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรประจำปี 2561 โดยมีวัด 19 วัดภายในเขตอำเภอหนองเสือพระจำนวน 100 กว่ารูปพร้อมทั้งนายไพศาล ศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและหัวหน้าองค์กรปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนร่วมงานในครั้งนี้
นางสรวงสุดาฯ กล่าวว่าอำเภอหนองเสือร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมพีธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณตามมติเถรสมาคมให้ทุกวัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฎิบัติในวิถีชีวิตและเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูลต่อพระมหากษัตริย์โดยให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละพื้นที่ต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: