ปทุมธานี ปชช.ร่วมถวายพระพรชัย ร.10 และปลูกต้นทองอุไร101ต้นถวายเป็นพระราชกุศล

ปทุมธานี ปชช.ร่วมถวายพระพรชัย ร.10 และปลูกต้นทองอุไร101ต้นถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงกว่า 300 รูป จาก 23 วัด โดยความเมตตาของพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ศาลาประชาคมวัดพระธรรมกาย พร้อมกันนี้มีผู้แทนหน่วยราชการและประชาชน เข้าร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลจำนวน 500 คนและร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 101 ต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นงานบุญพิธีฯ ที่คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมกับองค์กรภาคีฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2561 ตามมติมหาเถรสมาคม พร้อมกันนี้ ยังจัดมีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ของวัดพระธรรมกาย โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ชุมชน คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถร-สมาคม ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 101 ต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณริมกำแพงวัดซึ่งเชื่อมติดกับถนนสาธารณะและชุมชนตลอดทั้งแนวถึงบริเวณประตู 1 วัดพระธรรมกาย ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย โดยเริ่มต้นจาก การทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล พัฒนาเสาและสายไฟฟ้าให้เกิด ความเรียบร้อย ถมดินปรับพื้นที่ให้เสมอกันเพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมใจกันปลูกต้นทองอุไร และต้นทรัพย์บานชื่น เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้พื้นที่พัฒนาฯ เกิดความร่มรื่นสวยงาม ดูสบายตา พาสบายใจ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายหลังผ่านขั้นตอนการปลูกฯ นี้แล้ว จากนี้ไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ชุมชน วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มีการจัดสรรแบ่งหน้าที่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้พื้นที่ฯ เกิดความสะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม อย่างตลอดต่อเนื่องตามเป้าหมายต่อไป.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: