มุกดาหาร เปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 61/62

มุกดาหาร เปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 61/62

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/2562 เพื่อให้เกิดกลไกลการแข่งขันรับซื้อผลผลิตข้างเปลือกของเกษตรกร และเกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านการค้า การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ปลูกข้าว 740,000 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตจะได้ครบถ้วน มีเพียงหมื่นกว่าไร่ที่ไม่มีคุณภาพ ปีนี้เกษตรกรในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ ถ้าหากลงทุนไปแล้วมีความคุ้มค่ามาตรฐาน ทางจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดได้ออกมาดูแลในการจำหน่ายข้าวในตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 61/62 ต้องรักษาในเรื่องของราคา ทั้งนี้ต้องอยู่ในคุณภาพ ข้าวของเกษตรกรที่นำมาจำหน่าย มีเครื่องมือได้มาตรฐาน ในการที่จะวัดคุณภาพข้าว และความชื้นตลอดจนสิ่งเจือปนต่าง ๆ ข้าวที่เกษตรกรนำมาเท่าที่ตรวจสอบอยู่มีคุณภาพที่ดี
นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เกษตรกรที่นำข้าวมาขายในวันตลาดนัดข้าวเปลือก จะมีโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ และเป็นธรรมในเรื่องของเครื่องชั่ง เชื่อว่าเกษตรกรที่นำมาข้าวมาขายในตลาดนัดจะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากตลาดทั่วไปเฉลี่ยตันละ 200-300 บาท และขอเชิญชวนเกษตรกรนำข้าวมาขายที่ตลาดแห่งนี้ และในเดือนธันวาคม จะมีตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ขอเชิญชวนเกษตรกรถ้ามีข้าวให้นำมาขายที่ตลาดนัดข้าวเปลือกได้
นายสุภวัฒน์ โซ่เมืองแซะ เกษตรกรบ้านหนองขอนแก่น ตำบลดงหลวง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือในส่วนของราคาข้าวปีนี้ดีขึ้น ซึ่งวันนี้ตนเองขายได้ราคาตันละ 16,200 บาท ซึ่งอยากได้ราคาตันละ 20,000 บาท เพราะค่าใช้จ่ายในการทำนามีต้นทุนสูง ปุ๋ยขึ้นราคา ค่าจ้างเกี่ยวก็แพงขึ้น

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: