พลังความศรัทธาสายบุญ-สายนาคราช ร่วมบุญผ้าป่ามหากุศลฯ ถวายพระแก้ว 5 องค์ – องค์นาคราช ทั้ง 4 *องค์ปู่ศรีสุทโธ-องค์ย่าศรีปทุมมา*องค์พญาศรีศัตตนาคราช~องค์พญาแสนสิริจันทรานาคราช ๛ และ สมทบสร้างอุโบสถฯ ณ.วัดสว่างอารมณ์ บ.ดอนกระเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร..

พลังความศรัทธาสายบุญ-สายนาคราช ร่วมบุญผ้าป่ามหากุศลฯ ถวายพระแก้ว 5 องค์ – องค์นาคราช ทั้ง 4 *องค์ปู่ศรีสุทโธ-องค์ย่าศรีปทุมมา*องค์พญาศรีศัตตนาคราช~องค์พญาแสนสิริจันทรานาคราช ๛ และ สมทบสร้างอุโบสถฯ ณ.วัดสว่างอารมณ์ บ.ดอนกระเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร..

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.59 น. ณ.บริเวณลานประกอบพิธีกรรมบวงสรวง โดยมี โหราฯทนง เทพศรียันตรา ผู้ประกอบพิธีฯและโหราฯจิรวดี โอมคเณศนาคินทร์ เบิกแม่พระธรณี ซึ่งมี พระครูสกลจันโทภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ประธานจุดเทียนเบิกฤกษ์ พร้อมด้วย คุณอานนท์แก้วมโนรมย์ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา ประธานใหญ่ จุดเทียนเบิกชัย พร้อมด้วย คณะเจ้าภาพสายบุญ และ ท่านผู้มีเกียรติ ตามลำดับ ,นายญาณะ มหานามะญาณ เจ้าภาพถวาย*องค์พญาศรีสัตตนาคราช*(50,000 บาท)จุดเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี, นางสาวมนัสนันท์ หัตถดล เจ้าภาพถวาย *องค์พญาแสนสิรินาคราช*(70,000 บาท)จุดเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี ,คุณพรชัย แซ่ลี้(ไซจุ่งบุตร)จุดเทียนนพเคราะห์-เปิดแม่บายศรี,คุณรภัสกุล สุรศักย์ เจ้าภาพถวายพระแก้วมรกต ทรงเครื่อง 5 องค์ (25,000 บาท),คุณรจนา ตระกูลเพชรงาม และ คุณศุภิสรา จันทร์สุริยวงศ์ เจ้าภาพอันเชิญองค์ปู่-ย่า จากกรุงเทพฯ สู่วัดสว่างอารมณ์ สกลนคร จุดเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี, คุณภูพัชร ภู่ทอง เป็นเจ้าภาพในการบันทึกเทปรายการ @Time ช่อง 5 จุดเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี ,คุณสมพงษ์ ไกรธีรางกูร(โอเลี้ยง คนหัวหมอ)ศิลปินดาราตลก จุดเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี,และ คุณสุภาพร แพบัว จุเเทียนนพเคราะห์-เบิกแม่บายศรี

ทั้งนี้ โหราฯทนง เทพศรียันตรา ขอกราบอนุโมทนากับผลบุญนี้ และ ขอบคุณยิ่ง กับ คณะเจ้าภาพ จากกรุงเทพฯ ร่วมถึงมิตรศรัทธาผู้ใจบุญ ชาวบ้าน*ดอนกระเล็น*ทุกท่าน ทำให้งานบุญที่ใหญ่ยิ่งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ ยอดบุญทั้งหมดในการถวายพระแก้วมรกต ทรงเครื่อง 5 องค์ 25,000 บาท-ถวายนาคราช 4 องค์ ปู่-ย่า พญาศรีสัตตนาคราช-พญาแสนสิริจันทรานาคราช รวม 256,000 บาท และ สมทบสร้างอุโบสถ 89,484 บาท รวมทั้งสิ้น 370,484 บาท

ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: