ปทุมธานี เปิดใจ นอภ.ปิดประกาศชัดเจนหน้าห้องหลังมีกลุ่มสีเทาวิ่งเต้น

ปทุมธานี เปิดใจ นอภ.ปิดประกาศชัดเจนหน้าห้องหลังมีกลุ่มสีเทาวิ่งเต้น
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากโลกโซเซียลออนไลน์ ที่มีหนังสือตราครุฑประกาศติดอยู่หน้าห้องทำงานของนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จำนวน 3 ฉบับระบุไว้เกี่ยวกับการห้ามบุคคลต่าง ๆ ที่จะมาขอเข้าพบ นั้นจะต้องเป็นเรื่องงานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น
โดยข้อความประกาศระบุว่า “เนื่องจากห้วงเวลานี้ มีบุคคลที่ไม่คุ้นเคย หลายบุคคลขอเข้าพบนายอำเภอ โดยแอบอ้างผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบ้าง อ้างว่ามีเรื่องสำคัญปรึกษาบ้าง ฯลฯ แต่กลับปรากฏว่าใช้การเข้าพบนั้น เพื่อผลประโยชน์แอบแฝงบางประการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความบริสุทธิ์ใจในการเข้าพบ และมิให้เสียเวลาของทางราชการ จึงขอให้ท่านที่จะเข้าพบ แสดงชื่อ-นามสกุลจริง (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ) เรื่องที่จะขอเข้าพบ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำหน้าห้อง ซึ่งจะบันทึกข้อมูลไว้ เป็นหลักฐานทางราชการ และทางราชการพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน มิใช่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม บุคคลใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรมอันดี และความถูกต้อง โดยเฉพาะ ไม่เป็นการเบียดบังเวลาของทางราชการ

ทั้งนี้นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า ตามที่มีหนังสือตราครุฑประกาศทั้ง 3 ฉบับติดอยู่ที่หน้าห้องนั้น ตามที่ทุกท่านได้เห็นแล้ว เป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาทางราชการ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีงานต้องทำแต่กลับต้องมาพูดคุยกับคนที่เข้ามาวิ่งเต้นรวมทั้งขอเข้าพบพูดคุยในสิ่งที่ไม่ส่งผลให้เกิดกับประชาชนโดยส่วนรวม
ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทางฝ่ายปกครองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ปราบปรามป้องกันการระบาดของยาเสพติด ออกกวาดล้างตัดพืชกระท่อม และตรวจสถานบันเทิง ทุกภารกิจประสงค์ผลสำเร็จตามจุดมุงหมาย ก็จะมีบ้างผลกระทบเสียงบ่น เป็นเรื่องปกติของผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์ ซึ่งจุดมุ่งหมายในการทำหน้าที่ คือ ความสุขโดยรวมของประชาชน และเป็นตัดวงจรสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ ที่จะส่งผลถึงลูกหลานตลอดจนเยาวชนที่จะเติบโตในอนาคตข้างหน้า รัฐจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานไปติดยาเสพติดหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในอำเภอคลองหลวงมีพื้นที่ 299.2 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอันดับต้นๆของจังหวัดปทุมธานี จำนวนประชากร 274,012 คน มีมหาวิทยาลัยจำนวน 5 แห่ง มีเขตอุตสาหกรรมนวนครที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดปทุมธานี จึงเป็นที่หมายปองของกลุ่มประกอบกิจการที่ไม่ค่อยจะถูกต้องไม่เรียบร้อย ก็ขอฝากว่าทางอำเภอคลองหลวง ด้วยอำนาจหน้าที่มีความจำเป็นจะต้องดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเคารพกติกาของสังคม และกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งก็เหมือนกับอำเภออื่น ๆ ส่วนจะมาเข้าพบหรือจะมาติดต่อก็สามารถทำได้ หากเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายและกติกาของสังคมไม่ต้องมา โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าประเทศไทยนั้นหากเราไม่ขี้เกียจก็จะไม่อดตาย ไปทำมาหากินอาชีพสุจริตดีกว่า หากปล่อยปละละเลยต่อไป ประเทศชาติจะไร้ระเบียบ ลูกหลานที่เป็นอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ยืนยันว่าทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทราบดีว่าผู้ที่ต้องถูกดำเนินการปราบปรามต้องเสียเวลาไปประกันตัว เสียเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาล ทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะละเว้นไม่ได้.
ในฐานะข้าราชการคนหนึ่งคิดว่า ข้าราชการทุกท่านที่มีจิตมุ่งมั่นในการทำความดี มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดี มีความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อตัวพวกเราเองจะทำให้หน้าที่การงานราชการเจริญรุ่งเรือง และทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสุข.

CR อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: