มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ร่วมกับมูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน บึงกาฬ ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2561

(25 ธ.ค.61)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ
ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว
พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปี2561″

นำโดย
คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด
ใน อ.บุ่งคล้า
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน)

โดย รองประธานฯ
พร้อม คณะกรรมการฯ และ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จ.สกลนคร ในวันพรุ่งนี้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: