ราชบุรี ข่าว – กช.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กตามคำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันที่ 11 ม.ค.62 ที่กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เป็นประธาน ในโอกาสนี้ พันเอกบัญชา พันธ์มี ผู้อำนวยการกองกำลังพลกรมการทหารช่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก พร้อมกับเรียนเชิญ เจ้ากรมการทหารช่าง มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นที่เป็นบุตรหลานของกำลังพล

ต่อจากนั้น เจ้ากรมการทหารช่างประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น กล่าวให้โอวาท และกดปุ่ เปิดผ้าแพรคลุมป้ายเปิดงานวันเด็ก โดยมีข้าราชการทหาร คณะแม่บ้านจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ณ อาคาร พลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะ เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมวันเด็กของหน่วยต่าง ๆ พร้อมกับทักทายและร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของกำลังพลกรมการทหารช่าง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรอบค่าย ได้รับความสุข สนุกสนาม และความรู้ กับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยทหารช่าง ในพิ้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น สิ่งสำคัญคือการที่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ครอบครัว เพื่อปูทางให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนและปฏิบัติตนให้เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม ในภายภาคหน้าจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคง สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง เช่น ซุ้มเกมส์โยนห่วง, เกมส์ปาลูกโป่ง, เกมส์โยนบอลลงหลุม, เกมส์เตะบอลเข้าประตู, เกมส์ลูกโป่งแฟนซี, พรางหน้านักเรียนนายสิบ โดยโรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง, ซุ้มกิจกรรมล้อต๊อกหรรษา, ตอบคำถามการละเล่นไทย, ดาบสมาธิ, เด้งดึ้งหรรษา โดยกรมทหารช่างที่ 21, ซุ้มแจกลูกโป่งบิดเป็นรูปต่าง ๆ โดยกองคลังทหารช่างกรมการทหารช่าง, ซุ้มระบายสีปูนปลาสเตอร์, มุมถ่ายรูป, หุ่นการ์ตูน โดยกองเครื่องช่วยฝึก, ซุ้มแฟนพันธ์แท้ทายภาพปริศนาชิงรางวัล, การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร โดยกรมทหารช่างที่ 11, ซุ้มคาวบอยตกน้ำ, โยนห่วงพาเพลิน โดยกรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 111, ซุ้มเล่มเกมส์ชิงรางวัล, ถ่ายภาพ โดยกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ, ซุ้มแองกี้เบิร์ด, การเรียนรู้จากโดรน และแอพลิเคชัน AR โดยกองพันทหารช่างที่ 51, ซุ้มพระพุทธศาสนา, ตอบปัญหาชิงรางวัล โดยอนุศาสนาจารย์กองพลทหารช่าง, ซุ้มฟุตบอลมหาสนุก โดยสำนักงานท่องเที่ยวกรมการทหารช่าง, ซุ้มสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ, เกมส์ปริศนาทำทาย, บอลพาโชค, ปิงปองช่วยคิด โดยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา, ซุ้มนิทรรศการเผยแพร่ความรู้, กิจกรรม Smart Kid Smart lder โดยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา, สมาคมแม่บ้านทหารบก และกองบริการกรมการทหารช่าง จัดอาหารและเครื่องดื่มบริการ ให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวที่มาร่วมงาน, มณฑลทหารบกที่ 16 จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มาให้บริการและอำนวยความสะดวกภายในงาน

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่จัดในบริเวณงานแล้ว ทางกรมการทหารช่าง ยังได้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้รับประทาน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: