สมาคมชาวปักษ์ใต้ได้มีการประชุม”เสวนา”เรื่องขุดคลองไทยโดยพี่น้องชาวปักษ์ภาคใต้ทั่วไทย…

เมื่อวันเสาร์ที่19มกราคม2562ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ได้มีการประชุม”เสวนา”เรื่องขุดคลองไทยโดยพี่น้องชาวปักษ์ภาคใต้ทั่วไทย…ทุกๆสมาคม..ทุกๆ ชมรม ทุกๆกลุ่ม ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายประชุม”เสวนา…เรื่องการขุดคลองไทย..โดยมี ท่านนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญกล่าวเปิดงานและรองหัวหน้าพรรคคลองไทยท่านสุทิน ช่วยธานี เลขาธิการพรรคคลองไทยให้การต้อนรับ ร่วมกับตัวแทนของพรรคการเมืองอีกหลายพรรค เพื่อรับทราบ แสดงความคิดเห็นและ นโยบายของพรรคต่างๆเช่น พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอกรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคชาติพัฒนา นายอมริทนร์ อัครกวิน นายศรายุทธ สุขะวัลลิ นายวิเชียร สุขพันธ์ รวมถึงพรรคต่างอีกหลายพรรค เกี่ยวกับเรื่อง ขุดคลองไทย .ณ ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ เริ่มประชุม เสวนา เริ่มประชุมเวลา13.00น.ถึง16.00น.คณะกรรมการ สมาคมชาวปักษ์ใต้ มีคุณนายสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญนำอาหารเลี้ยงไว้ต้อนรับทุกท่าน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link