กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! วินรถจักรยานยนต์เถื่อน ลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อกั๊ก จำหน่าย จ่ายโอน หรือปล่อยเช่าเสื้อวินที่ทางราชการออกให้ มีความผิดถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ถูกยึดเสื้อวินหรือถูกยุบวิน

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! วินรถจักรยานยนต์เถื่อน ลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อกั๊ก จำหน่าย จ่ายโอน หรือปล่อยเช่าเสื้อวินที่ทางราชการออกให้ มีความผิดถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ถูกยึดเสื้อวินหรือถูกยุบวิน แนะ!!! ประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมาย เพื่อการติดตามตัวกรณีเกิดเหตุได้ทันที

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายนำเสื้อวินรถจักรยานยนต์มาปล่อยเช่าหรือขายในราคาสูง รวมถึงมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย (วินเถื่อน) แอบลักลอบนำรถจักรยานยนต์มาให้บริการประชาชน โดยจัดทำเสื้อวินและลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อกั๊กนั้น กรมการขนส่งทางบก ขอย้ำว่าเสื้อวินรถจักรยานยนต์ที่ทางราชการออกให้ ไม่สามารถทำการปล่อยเช่า, ซื้อขาย, สืบทายาทและไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อวินเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ขับรถในวินได้ ทั้งนี้รถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องมีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุญาตและต้องให้บริการในเส้นทางหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ด้านผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องแต่งกายตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด สวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน และการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และต้องติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวิน หากพบการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับส่งผู้โดยสารมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท กรณีพบการซื้อขาย ปล่อยเช่าเสื้อวินที่ทางราชการออกให้ หรือการลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อวินเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ขับรถในวิน คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะจะพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือยึดเสื้อวินและลงโทษสูงสุดถึงขั้นยุบวินต่อไป

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เฉพาะผู้ขับขี่จริงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในวินเท่านั้นที่สามารถให้บริการประชาชนได้ โดยมีมาตรการป้องกันและปรามปรามการกระทำผิด กวดขันการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง เพื่อให้รถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นบริการรถโดยสารสาธารณะที่สะดวกปลอดภัยและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ล่าสุดเฉพาะเดือนธันวาคม 2561 ได้สุ่มตรวจการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครจำนวน 4,164 คัน พบการกระทำความผิด 14 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการ 13 ราย ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมายประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนเลือกใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลผู้ขับขี่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะทำให้ง่ายต่อการติดตามตัวกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ โดยสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งต้องใช้เสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน หากพบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา กรมการขนส่งทางบก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: