ปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดเผยค่าฝุ่นละอองPM2.5เริ่มคลี่คลาย ปชช.หมั่นติดตามข่าวสารเพื่อสุขภาพ

ปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดเผยค่าฝุ่นละอองPM2.5เริ่มคลี่คลาย ปชช.หมั่นติดตามข่าวสารเพื่อสุขภาพ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ปทุมธานีเริ่มคลี่คลาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียวคุณภาพดี ฝากถึงประชาชนต้องติดตามข่าวสารเฝ้าระวังสุขภาพ
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองหลายคนคงทราบดีทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบฝุ่นละอองเกินค่ามาตราฐานอยู่ ทางสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะค่า PM2.5 ว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ จังหวัดปทุมธานีมีสถาณีตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เราได้เฝ้าระวังมาตลอด จนถึงปัจจุบันมีรายงานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

ที่ผ่านมาทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้มีการประชุมเน้นการเฝ้าระวังทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปทุมธานี ในเชิงรับได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งของสังกัดสาธารณสุขจังหวัดให้เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาด PM2.5 ส่วนข้อมูลทางงานวิจัยฝุ่นละอองขนาด PM2.5 เมื่อเกินมาตรฐานการที่ส่งผลกระทบกับร่างกายจริง ๆ ใช้เวลานานกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการ และที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ที่ต้องระวัง ได้เทียบกับปริมาณผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว เบื้องต้นยังไม่พบปริมาณผู้ป่วยที่มากผิดปกติ
ส่วนนโยบายเชิงรุก ทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการป้องกันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเด็กเล็ก 2.กลุ่มผู้สูงอายุ 3.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และ4.กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ได้ให้คำแนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังสุขภาพของท่าน หากพบว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาด PM2.5 ให้อยู่แต่ภายในบ้านอยู่ภายในห้องสะอาด ไม่จำเป็นอย่าออกมานอกอาคารในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกิดค่ามาตรฐาน หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น โดยใส่เพียงระยะเวลาที่จำเป็นเนื่องจากหากใส่ระยะเวลานานอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้ ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องมียาประจำตัวติดตัวไว้ หากมีอาการผิดปกติต้องพบแพทย์ทันที.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: