จังหวัดอุบลราชธานี.โครงการจิตรอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันอังคารที่12 กุมภาพันธ์ 2562 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ประธานเปิดโครงการจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ซึ่งมีจิตรอาสาจำนวน 1,000 คนที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big cleanlng day ในบริเวณของศูนย์ราชการทุกแห่งของอำเภอเดชอุดมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดมและนอกเขตเทศบาล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นี้เป็นอีกโครงการหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่ต่อยอดและเป็นโครงการ อุบลเมืองสะอาด ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ ก่อนใครในสยาม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: