จังหวัดแพร่ เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ในเขตป่าสงวนในพื้นที่บ้านปากห้วยอ้อยใต้

จังหวัดแพร่ เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ในเขตป่าสงวนในพื้นที่บ้านปากห้วยอ้อยใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดย มว.ท.พนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.แพร่ เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแจ้งแบะแสการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ในเขตป่าสงวนในพื้นที่บ้านปากห้วยอ้อยใต้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ผลการตรวจสอบพบมีการลักลอบตัดไม้สักและแปรรูปไม้สักตามที่ได้มีการร้องเรียนจริง โดยพบร่องรอยการแปรรูปไม้เหลือเพียงเศษไม้ซึ่งไม้สักส่วนใหญ่ที่ได้แปรรูปได้ถูกลักลอบนำออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ติดตามจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ป.พนม ผช.ป้องกันแพร่

Leave a Reply

%d bloggers like this: