เครือข่ายเยาวชนฯ ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนกรมการปกครอง กวดขันการพนันตู้คีบตุ๊กตา

เครือข่ายเยาวชนฯ ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนกรมการปกครอง กวดขันการพนันตู้คีบตุ๊กตา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน นายราเมศร์ ศรีทับทิม เลขานุการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มนักศึกษากว่า 30 คน เดินทางเข้าพบ นายพิริยะ ฉันทะดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอบคุณและสนับสนุนให้กำลังใจ เนื่องจากที่ผ่านมา กรมการปกครอง ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาตู้คีบตุ๊กตาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาตุ๊กตาคีบที่เข้าข่ายการพนัน หลังสุ่มสำรวจ พบมีสูงถึง 1,511 ตู้ ใน 75 ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และกำลังรอนำเข้าประเทศอีกจำนวนมาก

ตัวแทนเยาวชนฯ ได้ขอให้กรมการปกครองและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ลงพื้นที่กวดขันจับกุมการเปิดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกลตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์กฎหมาย สร้างค่านิยมให้แก่เด็ก เยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกประเภท

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวขอบคุณเยาวชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จากนี้จะร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงพิษภัยของการพนันที่มีต่อเด็ก และเยาวชนในสังคม

%d bloggers like this: