” บําบัดทุกข์บํารุงสุข ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เขตวัฒนา”

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น,นาย ประสิทธิ์ รักสลาม คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นายนิพนธ์ บุญญามณี) มท.2, นาย ชาญชัย แก้วอัมพรดี ประธานอาสาสมัคร พัฒนา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพฯ, นาย ศุภชัย สกุลรุ่งเรืองชัยผู้อำนวยการเขตวัฒนา,, ตัวแทนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ปภ), เจ้าหน้าที่กระทรวง พม, จากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประสบความเดือดร้อนจำนวน 27 ครอบครัว ซึ่งขณะนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบ เสื้อผ้า ของใช้ประจำวัน, รวมถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พท, จากการสอบถามผู้กำกับการตำรวจนครบาล 5 แจ้งว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนและกองพิสูจน์หลักฐานกำลังรวบรวมรายละเอียดจากพยานแวดล้อมต่างๆเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้โดยเร็ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: