ผู้ถือหุ้นรายย่อย “ไอเฟค” ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 2 กรรมการตรวจสอบบริษัท  ให้ข้อมูลสื่อมวลชน ชี้นำเลือกกรรมการใหม่ ไม่รอศาลตัดสิน


ผู้ถือหุ้นรายย่อย “ไอเฟค” ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 2 กรรมการตรวจสอบบริษัท  ให้ข้อมูลสื่อมวลชน ชี้นำเลือกกรรมการใหม่ ไม่รอศาลตัดสิน

 ผู้ถือหุ้นรายย่อยกลุ่มหนึ่งของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเฟค(IFEC) มอบหมายทนายความยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอเรียกค่าเสียหาย  1 ล้านบาท จาก ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้นของ ไอเฟค 2 ราย  จากการกรทะละเมิดหลังทั้ง 2  ได้ร่วมกันให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง โดยพยายามชี้นำให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ทั้งที่ ทราบดีว่ายังมีข้อพิพาทในศาล  ไม่อาจจัดการประชุมได้    อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทไอเฟคไม่มีประธานคณะกรรมการบริษัทที่จะทำหน้าที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายได้ จึงเห็นว่าการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัทเกิดความสับสน รวมทั้งได้รับความเสียหาย เพราะหากมีการจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ทั้งๆที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จะทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องและเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับความเสียหาย

              
            ส่วนกรณีประธานกรรมการบริหารบริษัทไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา จนถึงปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษาของศาลว่ามีความผิด จึงถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติว่าจะใช้วิธีใดในการเลือกตั้งกรรมการ และต้องรอฟังคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแพ่งเสียก่อนLeave a Reply

%d bloggers like this: