ทำดีมีข่าว เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับอาสาสมัครจิตอาสาที่ตั้งใจทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนยังสื่อพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ยินดีสนับสนุนผู้ที่ตั้งใจทำความดี

ทำดีมีข่าว เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับอาสาสมัครจิตอาสาที่ตั้งใจทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหนังสื่อพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ยินดีสนับสนุนผู้ที่ตั้งใจทำความดี

อาสาสามัครทำดี มีข่าว คนดีต้องบอกต่อ สู่สังคม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ เรื่องจริงผ่านเลนส์ออนไลน์ นำโดย อ.กฤชประพันธุ์ การันตี ได้ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ อาสาสมัคร มุลนิธิพุทธธรรม ฮุก 31 นครราชสีมา สังกัด จุดโนนสูง ตลาดแค โดยเข้าสัมภาษณ์ นายปรีชา วางกลาง หัวหน้าสังกัด อาสาสมัคร และนายสมศักดิ์ จิตรพิมาย อาสาสมัคร ได้ร่วมสัมภาษณ์ การปฏิบัติหน้า ทัศนคติ แนวความคิด ในการทำความดี จะเห็นได้ว่า ทั้งสองท่าน ยึดในคุณความดี ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำด้วยใจรัก เหมาะสมยิ่งที่จะสนับสนุนให้กำลังใจ ในรายการเรื่องจริงผ่านเลนส์ ช่วง อาสาทำดี มีข่าว เหมาะสมสนับสนุน ต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: