รวมพลังสร้างชาติ   จัดการฝึกอบรมเยาวชนครั้งที่ 2       

รวมพลังสร้างชาติ   จัดการฝึกอบรมเยาวชนครั้งที่ 2                       

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ก.ตร. พร้อมด้วย คณะนักศึกษาหลักสูตรสร้างชาติรุ่นที่ 1-2-3 ร่วมกันจัดการฝึกอบรมเยาวชนสร้างชาติ ครั้ง 2 เพื่อปลูกฝังความรู้ อุดมการณ์ ให้เป็นคนดีมีวุฒิภาวะและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 320 คนโดยมี ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์, คุณ ศรีภูมิ สุขเนตร, คุณอำนวย ปะติเส และ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆร่วมกันเป็นวิทยากร.                               ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา. เขตป้อมปราบ. กรุงเทพฯ


ผ่านเลนส์ 005 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: