อุบลฯ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

อุบลฯ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เช้าวันนี้ (7 ธ.ค 63) ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในวันนี้มีหน่วยงานภาคเอกชนนำข้าวสารมาบริจาคจำนวน 6,000 กิโลกรัม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะได้นำคาราวานสิ่งของรับบริจาคจากอุบลราชธานี ออกเดินทางไปจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ต่อไป
จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค อาหารสำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร 0 4534 4635 – 7 ได้ทุกวัน โดยไม่เว้นหยุดราชการกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link