กลุ่มผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่!!ร้อง ปปง.อายัดทรัพย์ เร่งเยียวยาแก่เหยื่อ

กลุ่มผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่!!ร้อง ปปง.อายัดทรัพย์ เร่งเยียวยาแก่เหยื่อ เมื่อเวลา11.00น.วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย พร้อมผู้เสียหายกว่า 100 คน จากคดีปลูกมันเทศญี่ปุ่น,คดีหุ้นร้านอาหารล้อปสเตอร์คิง,คดีOne coin , และได้มาทวงถามพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบการร่วมลงทุนของกลุ่ม Od Capital,Vcs โดนเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจตรี รมย์สิทธิ วีริยาสรร รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 7 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลขาธิการ ปปง.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 มีนาคม 2558 เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 64 ง. ดั้งนั้นเลขาธิการปปง.มีอำนาจตามหน้าที่ในการแสวงหาหาข้อเท็จจริง และยุติความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติ หน่ำซ้ำ เลขาธิการปปง.มีอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อติดตามทรัพย์มาคืนแต่ผู้เสียหาย โดยเลขาธิการปปง.ได้มอบนายวิทยา นิติธรรม เลขนุการกรมมารับเรื่อง พร้อมทั้ง นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 มารับฟังปัญหาพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปและ ถ้าพบฐานความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ทั้งนี้ทางสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้เสียหายทุกคนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร. @ใหญ่ ยานนาวา

Leave a Reply

%d bloggers like this: