ฝ่ายปกครองอำเภอภูหลวง ร่วมกับ หลายภาคส่วน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน จากพายุลมกระโชกแรง ในพื้นที่ อ.ภูหลวง เมื่อคืนที่ผ่านมา

ฝ่ายปกครองอำเภอภูหลวง ร่วมกับ หลายภาคส่วน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน จากพายุลมกระโชกแรง ในพื้นที่ อ.ภูหลวง เมื่อคืนที่ผ่านมา

วันนี้ (11 พ.ค. 61) เวลา 08.30 น. นายสมคิด พงศ์สมานวรกุล นายอำเภอภูหลวง มอบหมายให้ฝ่ายปกครองอำเภอภูหลวง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูหอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากมีฝน พายุลมกระโชกแรง ในคืนวันที่ 10 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่า ในพื้นที่อำเภอภูหลวงมีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายดังนี้ 1.นางกำไล บุตตะทา บ้านเลขที่ 140 ม.3 บ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ, 2.นางมลฤทัย บุตตะทา บ้านเลขที่ 135 ม.3 บ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ, 3.นายวันที่ วีรณคีรี บ้านเลขที่ 9809 ม.3 บ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ, 4.นายสุวิทย์ อุทธบูรณ์ บ้านเลขที่ 89 ม.3 บ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ, 5.นายสนิท ลานทะจันทร์ บ้านเลขที่ 139 ม.3 บ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ, 6.นางกิตติศิลป์ ศรีคูณ บ้านเลขที่ 262 ม.4 บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ และ 7.นางฉลอง จันทร์ดี บ้านเลขที่ 8 ม.4 บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มผู้ประสบภัยต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.เลย

Leave a Reply

%d bloggers like this: