อบจ. ปราจีนบุรี จัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชสมุนไพร

อบจ. ปราจีนบุรี จัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชสมุนไพร
วันที่ 11 พ ค. 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่ พืชพรรณ สมุนไพร บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี โดยนาง บังอรวิลาวัลย์ นายก อบจ. จ.ปราจีนบุรีร่วมกับ อบต.ดงขี้เหล็ก ได้ร่วมจัด กิจกรรมจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชสมุนไพร โดยวัตถุประสงค์ในการจัด จัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพได้หวนกลับ ไปค้นหา เรียนรู้ เข้าใจและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ปัจจุบันมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวนับเป็นมาตรการที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิญเกษตรกรก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรกรเป็นหลัก และมีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิงเกษตร เป็นการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น การให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสานด้วยระบบการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ของเกษตรกร นำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขสนาม เพลิดเพลิน โดยสามารถนำความรู้กลับไปประกอบอาชีพอีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง ได้ร่วมจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร ณ บ้านดงบัง ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 11 ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พืชพรรณสมุนไพร ต้นไม้มงคล การประกวดจัดสวนถาด การประกวดจัดสวนหย่อม สวนแนวคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการแข่งขันแบบสนุกๆ การแข่งขัน ส้มตำลีลา สร้างความสุขสนานให้แก่ผู้มาร่วมงาน จัดขึ้น งานเริ่มตั้งแต่ 11 – 12 พค
2561

ผ่านเลนส์ 40502 ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: