ราชบุรี – ทม.ราชบุรี เตรียมงบกว่า 200 ล้านบาท จัดซื้อวัดซีลป้องกันโควิด-19

ราชบุรี – ทม.ราชบุรี เตรียมงบกว่า 200 ล้านบาท จัดซื้อวัดซีลป้องกันโควิด-19

เทศบาลเมืองราชบุรี เตรียมงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากรัฐบาลให้ความเห็นชอบ

วันที่ 12 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนในจ.ราชบุรี กรณีเทศบาลเมืองราชบุรี ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากรัฐบาล ให้ความเห็นชอบ โดยปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบ และความไม่ปลอดภัย ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จึงตระหนักและเห็นความสำคัญ เรื่องของวัคซีน ที่ทางรัฐบาล กำลังดำเนินการจัดซื้อ เพื่อนำมาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองราชบุรี มีความพร้อมเรื่องของงบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลฯ ในการจัดซื้อวัคซีนผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข กว่า 200 ล้านบาท เพื่อนำมาบริการ ดูแลพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลฯ กว่า 40,000 คน ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามราคาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยขณะนี้ ได้มีการติดตามข่าวสาร และการอนุมัติจากทางรัฐบาล ในการให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดซื้อวัคซีน มาบริการพี่น้องประชาชน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: