กองทัพเรือภาคที่ 3 จัดงานสดุดีวันอาภากรเพื่อเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานพิธีสดุดีวันอาภากร เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงวางรากฐานการทหารเรือไทย โดยกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2561 ณ สะพานหิน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ การจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อย กิจกรรมการแสดง การแสดงของศิลปินผู้มีชื่อเสียงจากค่ายต่างๆ โดยจะนำรายได้ของการจัดงานไปบูรณะพลับพลาที่ประทับของกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ให้สมพระเกียรติ มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปสักการะ และเยี่ยมชมภายในบริเวณพลับพลาที่ประทับ ต่อไป

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /จ.ภูเก็ต รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: