นายอำเภอ กบินทร์บุรีและฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.กบินทร์บุรี และชาวบ้าน ช่วยตัดต้นไม้ออกจากถนน

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.50 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้อำนวยความสะดวกการจราจร ทางถนนสายบ้านทุ่งแฝก-บ้านตรอกปลาไหล ซึ่งมีต้นไม้โค่นทับถนนสายดังกล่าว ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้และติดเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยมีฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.กบินทร์บุรี และชาวบ้าน ช่วยตัดต้นไม้ออกจากถนน และเมื่อเวลา 19.50 น. ถนนสายดังกล่าวสามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติดี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: