รองผบช..สตม.นำคณะลงพื้น  บก.ตม.3จ.ชลบุรี  ติวเข้มมาตรการ SOP “ตำรวจ- ตม.” หวังลดผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (รองผบช.สตม.) เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติSTANDARD OPERATION PROCEDURES (SOP) ภายใต้ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่โรงแรมศิวารี จ.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ตม พ.ต.อ.หญิง สาริยา น้อยษา ผกก ฝ่ายเทคโนโลยี บก.ตม 6เข้าร่วมและมีตัวแทนข้าราชการตำรวจ สตม.เข้ารับฟัง

พล.ต.ต.พรชัย กล่าวว่า หลังการระบาดของไวรัสได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน ทำให้วิถีการดำรงชีวิตปกติต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีความปลอดภัย และดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการกำหนดรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ หรือ STANDARD OPERATION PROCEDURES (SOP) ภายใต้ New Normal ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมอบหมายให้ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติให้ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานต่งๆ

Leave a Reply

%d bloggers like this: