พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด “มหาวชิรมงกุฎ” (ม.ว.ม.) สาย 3 ประจำปี 2563

วันที่ 22ก.พ 64 เวลา8.00น
ส.ส.ประทวน สุทธิอำนวยเดช ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด “มหาวชิรมงกุฎ”(ม.ว.ม) สาย 3 ประจำปี 2563
โดยมีท่านประธานสภาฯ
นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ
ณ อาคารรัฐสภา ชั้น 6 (สผ)

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: