เปิดตลาดในพื้นที่เขตบางแค สะอาด ปลอดภัย จาก Covid-19

เปิดตลาดในพื้นที่เขตบางแค สะอาด ปลอดภัย จาก Covid-19

จากการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กทม. ได้ลงพื้นที่ออกสอบสวนโรค ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมด ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ค้า แรงงาน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกว่า 6,000 รายแล้ว และได้ตรวจความสะอาดของตลาดพร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงสถานที่ให้ตรงตามมาตรฐานการจัดการสุขาภิบาล โดยภายในตลาดจะต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีหลังคาตลาดสูงโปร่งช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี บริเวณพื้นตลาดและแผงขายของสะอาด และมีการเว้นระยะห่างแผงขายของไม่ให้แออัด

ในวันนี้ ( 7 เม.ย.) กทม. ร่วมกับ ศปคม. ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning ที่ตลาดบางแค ตรวจสุขาภิบาลของตลาดย่านบางแคอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องโควิด-19 ก่อนเปิดตลาด โดยตลาดทั้งหมดได้ปรับปรุงแก้ไขระบบจัดการสุขาภิบาลเรียบร้อย ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ทำหลังคาตลาดสูงช่วยระบายอากาศ ลอกท่อระบายน้ำเสีย ฉีดล้าง ฆ่าเชื้อ มีแผนทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันและล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามมาตรการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าภายในตลาดย่านบางแคเป็นอย่างดี

ก่อนจะเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้ (8 เม.ย.) กทม. และศปคม. ได้ตรวจหาเชื้อโควิด SWAB พ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้างทั้งหมด เป็นรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 5-7 เม.ย. ผลส่วนใหญ่เป็นลบ มีผู้ที่ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวอยู่แล้วเพียงไม่กี่คน รวมทั้งได้ฉีดวัคซีนแก่ผู้ค้าและแรงงานทั้งหมดด้วยแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด กทม. จะยังคงตรวจหาเชื้อประชาชนในชุมชนรอบตลาดเรื่อย ๆ ต่อไป เพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดขอบคุณผู้ค้าในตลาด ผู้ใช้บริการ และผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมด ที่ให้ความร่วมมือ กทม. เป็นอย่างดี ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เร่งสอบสวนโรคผู้ที่มีความเสี่ยง และทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงได้รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ควบคุมโรคได้สำเร็จครับ

สำหรับโมเดลบางแคนี้ กทม.จะนำไปใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดกับกลุ่มก้อนสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ด้วยการปูพรมเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและใช้วัคซีนในการควบคุมการแพร่ระบาด ด้วยเช่นกันครับ

#ผู้ว่าอัศวิน

Leave a Reply

%d bloggers like this: