นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ออกดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ออกดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งแจ้งข่าวสารทางราชการ โดยมี นายสมเกียรติ สมโภชน์ นายก อบต.หาดนางแก้ว นายชัยพร สมโภชน์ กำนันตำบลหาดนางแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ครู/อาจารย์ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กรรมการหมู่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว ประมาณ 100 คน ร่วมโครงการ ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

%d bloggers like this: