ปราจีนบุรี เกษตรกรปลูกต้นโสนในนาข้าว เร่งตัดต้นโสนขาย ต้นละ 3 บาท

วันที่ 30 สค. 64 เกษตรกรชาวบ้านหว้าน ม.6 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ปลูกต้นโสนในนาข้าวเร่งตัดต้นโสนส่งขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อต้นโสนเพื่อนำไปทำดอกไม้แห้ง เช่นดอกมะลิ ดอกไม้จันทร์ โดยพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่การปลูกต้นโสนขั้นตอนไม่ยุ่งยากเกษตรกรที่มีพื้นที่นาราบลุ่มจะไถหว่านเมล็ดโสนกับเมล็ดข้าวพร้อมกันช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีอีกหลังจากไถหว่านในนาข้าวต้นโสนจะเจริญเติบโตโดยธรรมชาติเร็วกว่าต้นข้าวและสูง 2 เมตร ต้นโสนที่สมบูรณ์ดีจะมีลำต้นใหญ่เท่า 2 นิ้ว เกษตรกรจะตัดต้นโสนเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนต้นโสนเป็นพืชที่ชอบน้ำลึกน้ำลึกมากต้นก็จะขยายสูงขึ้นไปด้วยวิธีการตัดต้นโสนจะใช้มีดปลายแหลมหรือเคียวเกี่ยวต้นโสนที่อยู่ในน้ำจากนั้นก็จะตัดส่วนปลายทิ้งให้เหลือบริเวณช่วงกลางลำต้นไปจนถึงโคนต้น วัดด้วยสายตาให้มีความยาวเหลือประมาณ 1.50 ซม.

ลุงหยุด คำวิชัย เกษตรกรที่ปลูกต้นโสนขายกล่าวว่าปลูกต้นโสนในนาข้าว 10 ไร่ ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง แล้วรอเก็บเกี่ยวต้นโสนส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ที่มารับซื้อถึงบ้าน การตัดต้นโสนส่งขายวิธีการง่ายๆ ใช้มีดปลายแหลมหรือเคียวลงไปตัดหรือเกี่ยวในน้ำโดยเลือกเอาต้นใหญ่ๆก่อน แล้วรวมกันลากขึ้นมาจากน้ำตัดปลายทิ้ง จากนั้นก็จะจ้างคนมาล้างต้นโสนด้วยการขัดเกลาคราบตะไคร่รากและกิ่งที่แตกข้างลำต้นออก คิดค่าจ้างร้อยละ 20 บาท แล้วนำขึ้นจากน้ำมาตากแดดหนึ่งแดด ให้ต้นโสนแล้วใช้เชือกมัดเป็นมัดมัดละ 50 ต้น รอขายได้เลย ปีนี้ราคาซื้อขายต้นโสนซื้อ-ขายต้นละ2.50 สตางค์ ต้นใหญ่ต้นละ 3 บาทตนเองขายได้ราคาต้นละ 3 บาท ต้นโสนต้นใหญ่ปีที่แล้วขายต้นโสนได้ 5หมื่นบาท ปีนี้คาดว่าจะได้ 6หมื่นกว่าบาท ปีนี้ราคาดีกว่าทุกปี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: