ชลประทานอุบลฯ ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ  รับมือพายุโซนร้อน “เตี๊ยนหมู่”

ชลประทานอุบลฯ ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ รับมือพายุโซนร้อน “เตี๊ยนหมู่”เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายวสันต์ ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชลประทาน นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ลงพื้นที่ติดตั้ง ณ บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนวัดเสนาวงศ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งดำเนินการสูบระบายน้ำที่ท่วมขังในบริเวณพื้นที่รับน้ำของชุมชนลงสู่แม่น้ำมูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากมีฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลของพายุ โซนร้อน “เตี้ยนหมู่” 24-25 ก.ย.นี้

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: