ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก แสดงความยินดีฯ

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เสริฐ ไชยยานันตา ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และขอขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นหลัก ให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองและอย่างยั่งยืน ต่อจากนี้ไปขอให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและงานส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: