พ่อเมืองอุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พ่อเมืองอุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันนี้ ( 13 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน ที่ สวนสาธารณะกุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: