ราชบุรี รุดทำสัญญาใจ ศึกเลือกตั้งนายก และสมาชิกอบต.ในเขตอำเภอโพธาราม

วันที่ 12 พ.ย.64 พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.โพธาราม พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิธีรฉัตร์ ปลัด อำเภอโพธาราม, พ.ต.ท.ธัชพล ว่องพานิช รอง ผกก.สภ.โพธาราม, พ.ต.ท.อนุชา จิตนิยม สสป., พ.อ.ศักดิ์ชาย เตาวโรดม ผู้แทน กอ.รมน.จ.ราชบุรี และ ด.ต.ธนวัสส์ ทองชูนิ ตำรวจสันติบาล ได้เดินทางไปยังอบต.สร้อยฟ้า, อบต.ชำแระ และอบต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเชิญผู้สมัครนายกอบต. และผู้สมัครสมาชิกอบต. มาพูดคุยพร้อมชี้แจงถึงกฏกติกาข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.64 นี้ โดยพื้นที่อ.โพธาราม มีเขตตำบลที่รับสมัครนายกอบต. และสมาชิกอบต. ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ อบต.ท่าชุมพล, อบต.บางโตนด, อบต.สร้อยฟ้า, อบต.ชำแระ, อบต.คลองข่อย, อบต.ดอนกระเบิ้อง และ อบต.หนองโพ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปชี้แจงแล้ว 2 อบต. คือ อบต.ท่าชุมพล และอบต.บางโตนด ส่วนวันนี้ได้เดินทางมายัง อบต.สร้อยฟ้า อบต.ชำแระ และอบต.คลองข่อย ในส่วนอีก 2 ตำบลคือ อบต.ดอนกระเบิ้อง และอบต.หนองโพ จะเข้าไปชี้แจงในวันที่ 20พ.ย.64 พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.โพธาราม กล่าวว่า สำหรับการเข้าไปชี้แจงให้ผู้สมัครรู้ถึงกฏกติกา การออกหาเสียง การไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน อย่าหูเบา อย่าโจมตีฝ่ายตรงข้าม และที่สำคัญในการออกหาเสียงแต่ละครั้งห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเด็ดขาด ส่วนการทำสัญญาใจกันของผู้สมัครนั้น เน้นไปตามกฏระเบียบกฏหมายบ้านเมืองและกฏหมายการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด ซึ่งเราได้ทำสัญญาใจกันว่า จะไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง และไม่กระทำการใดๆมีความโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม ไม่ก่อให้เกิดความชัดแย้งโดยเด็ดขาด, จะร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้การเลิอกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจ รู้รักสามัคคีกัน, เมื่อการเลือกตั้งเสร็จแล้ว ทุกฝ่ายจะยอมรับผลการเลือกตั้ง (เว้นแต่จะมีเหตุอันเกิดจากการทุจริตการเลือกตั้งและกระทำผิดกฏหมายการเลือกตั้ง) ส่วนพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูง ทางจนท.จะได้ส่งสายลับลงไปหาข่าวต่อไป https://drive.google.com/file/d/1Gv54DTgRB5nwF9i00m_S97PUg7Pd_bXN/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: