“กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน!!

“กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน!!

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดี ได้กำหนดจัดกิจกรรม
เพื่อส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้

1.เสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันเพิ่มคุณภาพการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และสงขลา พร้อมสามารถรับชมได้ทาง Youtube และFacebook กรมบังคับคดี และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 โดยในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง จันทบุรี อุบลราชธานี ตรัง ชัยภูมิ และภูเก็ต
2.มหกรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นครพนม สงขลา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 และโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
3.จัดให้มีการจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ในคดีแพ่งในการรับเงินส่วนได้ โดยการยื่นขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับเงินส่วนได้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของทุกธนาคาร ซึ่งไม่ต้องเดินทางมายื่นคำร้อง เพื่อขอรับเงินหรือมารับเช็คเงินสดที่กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565
เป็นต้นไป

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th

Leave a Reply

%d bloggers like this: