พิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ แก่บุตรข้าราชการสังกัด บกน.9

พิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ แก่บุตรข้าราชการสังกัด บกน.9 จำนวน 72 ทุน 10 สถานีตำรวจ เมื่อวันที่ 25/12/2564 โดยคณะผู้บริหาร ผบกน.9 คณะอนุกรรมการ ทีมคณะที่ปรึกษา ผู้ใหญ่ใจบุญ ฯลฯ ขอให้เจริญๆรุ่งเรืองยิ่งยิ่งด้วยทุกท่าน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: