ว่าที่ ร.ท.เชียงรุ้ง ธิป่าหนาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียว นายอัษฎา เรือนคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูผู้นำชุมชนพร้อมนักเรียน ให้การต้อนรับ
นายสนิท ไชประเสริฐ ประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ได้นำผ้าห่มสิ่งของ พร้อมสนับสนุนในการ ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองเขียว


ว่าที่ ร.ท.เชียงรุ้ง ธิป่าหนาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียว นายอัษฎา เรือนคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูผู้นำชุมชนพร้อมนักเรียน ให้การต้อนรับ
นายสนิท ไชประเสริฐ ประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ได้นำผ้าห่มสิ่งของ พร้อมสนับสนุนในการ ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองเขียว
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายสนิท ไชประเสริฐประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ได้นำผ้าห่มสิ่งของ พร้อมสนับสนุนในการ ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองเขียว
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว   ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีว่าที่ ร.ท.เชียงรุ้ง ธิป่าหนาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียว นายอัษฎา เรือนคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูผู้นำชุมชนพร้อมนักเรียน ภายในงานมีการแสดงเต้นรำของชนเผ่าละว้าและลาหู่ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณมา ณ โอกกาสนี้และในโอกาสต่อไป ก็จะมาร่วมสร้างห้องเรียนอนุบาลซึ่งกำลังขาดแคลน อยู่ในขนาดนี้


Leave a Reply

%d bloggers like this: