จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีและพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีและพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ พลังของแผ่นดิน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ศาล หทาร ตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 71 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

จากนั้น เวลา 07.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ จว.ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: