ร้อยเอ็ด!!!! มทบ.27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ สวนสนามเทิดเกียรติ และกล่าวคำสดุดี ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ร้อยเอ็ด!!!! มทบ.27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ สวนสนามเทิดเกียรติ และกล่าวคำสดุดี ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2565 โดยมี พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน พร้อมด้วย กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 29 นาย และครอบครัว ,คณะผู้บังคับบัญชา ,สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 กำลังพลนายทหาร นายสิบ จากหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณพื้นที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม มอบใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก ต่อจากนั้นกองพันสวนสนามได้กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติฯ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณ ที่กำลังพลทุกนายได้อุทิศตนทุ่มเท แรงกาย แรงใจ รับราชการทหาร มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติตลอดมาการประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร เพื่อตอบแทนคุณความดีเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการทหารที่รับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อเสริมสร้างกองทัพจนเกิดผลดีแก่ทางราชการ ทำให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีของกำลังพลรุ่นหลังต่อไป

!!!!!!!!!

ข่าว/ภาพ ผ่านเลนส์B21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: