อุบลฯ มอบถุงยังชีพ มอบน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเมือง


วันที่ 21 ก.ย.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสาพระราชทาน 904 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาวาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ มอบน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมชุมชนวังแดง จำนวน 20 ครอบครัว ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล จำนวน 55 เทศบาล/ตำบล 299 ชุมชน/หมู่บ้าน แยกเป็นด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จำนวน 3 เทศบาล 25 ชุมชน/หมู่บ้าน 486 ครัวเรือน 1,454 คน อพยพ จำนวน 17 ชุมชน 253 ครัวเรือน 967คน แยกเป็น ศูนย์พักพิงชั่วคราว 16 จุด จำนวน 211 ครัวเรือน 821 คน และพักบ้านญาติ/บ้านเช่า จำนวน 28 ครัวเรือน 91 คน.


ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: