“ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏานตัวแทนแห่งความโชคดี เสริมมงคล โบกสบัดที่สวนนงนุชพัทยา

“ ธงมนตรา ” จาก ประเทศภูฏาน ตัวแทนแห่งความโชคดี เสริมมงคล โบกสะบัดที่สวนนงนุชพัทยา วันที่ 21 ก.ย. เวลา 09.00 น.นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา และนักศึกษาฝึกงาน จากประเทศภูฎาน ได้ร่วมกันประกอบเปลี่ยน “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน ซึ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และเป็นสิริมงคล

ในการนี้ได้นิมนต์พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีปิดทอง เจิม ธงมนตรา พร้อมสวดชัยมงคลคาถา สำหรับ ธงมนตรา นี้ สวนนงนุชพัทยา ได้รับมอบมาจาก สถานทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย ทั้งหมด 9 ผืน ถือเป็นธงแห่งโชคลาภ โบกสะบัดปัดสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา

โดยการเปลี่ยนธงมนตรานั้นจะเปลี่ยนประจำทุกปี ซึ่งการเปลี่ยนธงมนตราแต่ละครั้ง จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญธง ขึ้นสู่ยอดเสาโดยพระสงฆ์ทุกครั้ง ในส่วนของธงชุดใหม่ สำหรับ “ธงมนตรา” ในยุคแรกถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกำหนดขึ้นจากธาตุทั้งห้า นั่นคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศธาตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วย ขอพรยามมีความสุข และเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อให้ภูตผีวิญญาณคุ้มครองอีกด้วย ธงมนตรา เป็นธงที่จารึก บทสวดมนต์ไว้บนธง ธง 5 สี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิต

มณีรัตน์ ชุมดี // จ.ชลบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link