สระบุรี ชุมชนชาวบ้าน อ.หนองแซง จ.สระบุรี ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน ส.ว .พลเดช-ดร.วณี ปิ่นประทีป และประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านกฎหมาย

สระบุรี – ชุมชนชาวบ้าน อ.หนองแซง จ.สระบุรี ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน ส.ว.พลเดช-ดร.วณี ปิ่นประทีป และประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านกฎหมาย วุฒิสภา การคัดค้านสร้างเส้นทางรางรถไฟความเร็วสูง ทราบว่าจะทำเป็นคันดินสูง 4 เมตร ผ่านยาว 7 กม.ผ่านชุมชน ชางบ้านไม่ต้องการคันดิน ขอให้เป็นเสาคอนกรีตตอม่อสูงแทน
วันที่ 17 พ.ย.65. เวลา 13.00 น. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง (เสธ อรรจน์) ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และคณะ หลังดูงานของเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ของ จ.สระบุรี เสร็จแล้ว ได้ร่วมประชุมพูดคุยหารือกับทีมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เฉลิมพระเกียรติ และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ได้ให้การต้อนรับคณะ

พร้อมกันนั้น นายสมชาย สาตรา และตัวแทนชาวบ้านหนองแซง 10 กว่าคน ได้มารอยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับ ส.ว.พลเดชฯ เรื่องคัดค้านการก่อสร้างเส้นทางรางรถไฟความเร็วสูงที่ผ่านชุมชน อ.หนองแซง ซึ่งทราบว่าจะทำเป็นคันดินสูง 4 เมตร ยาว 7 กม.ผ่านชุมชน ชาวบ้านไม่ต้องการคันดินสูง ซึ่งจะทำให้ชุมชนที่เคยอยู่กันมานานต้องแยกชุมชนออกจากกัน 2 ฝั่ง เนื่องจากจะทำให้ข้ามไปมาหาสู่กันไม่ได้สะดวกเหมือนเดิม และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่เคยอยู่กันมาช้านาน เพราะคันดินสูงสร้างเส้นทางรางรถไฟความเร็วสูงจะเป็นอุปสรรคและปัญหาตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ชาวชุมชนจึงไม่อยากได้ ต้องการให้เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตตอม่อสูงยาวต่อเนื่องแทนคันดิน ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องผ่านนายอำเภอ ผ่านผู้ว่าฯ และผ่านเลขารัฐมนตรีคมนาคมมาแล้ว 3 ที่ แต่เกรงว่าเรื่องจะเงียบหายไป จึงมาขอยื่นเรื่องร้องทุกข์ทางสมาชิกวุฒิสภาอีกทางหนึ่ง เพื่อขอให้นำเรื่องร้องเรียนของชุมชนบ้านหนองแซงช่วยอีกช่องทางหนึ่ง

จากนั้น ส.ว.พลเดชฯ ได้มอบเอกสารร้องเรียนนี้ให้กับนายบรรหารฯ ประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ รับเรื่องไป เพื่อหารือกับคณะทำงานช่วย จากนั้น ส.ว.พลเดชฯ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อไปดูข้อเท็จจริงที่ชุมชน อ.หนองแซง เพื่อเป็นข้อมูลที่อาจจะไปตั้งกระทู้ถามในสภาฯ ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงความเป็นมาอย่างไรต่อไป

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: