ศรีสะเกษ นายอำเภอศิลาลาด เปิดงานเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมืองรุ่งเรือง 240 ปี ศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอศิลาลาดเปิดงานเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด”สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่สวนพุทธศิลาลาดมงคล ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายสุพิช แดงบุญเรือง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศิลาลาด และนายจรูณ สาลีวัน สจ.ศรีสะเกษ เขตอำเภอศิลาลาด นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการอำเภอศิลาลาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอศิลาลาด ร่วมในพิธิเปิดเป็นจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอศิลาลาด พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล การรำเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด ด้วยนางรำ จำนวนกว่า 700 คน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรรษา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีกิจกรรมท้องถิ่นท้องที่ และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลำเสียว หลังที่ว่าการอำเภอศิลาลาด เป็นกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียวลำเสียว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งอำเภอศิลาลาด ที่ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2540 ครบ 25 ปี เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอำเภอศิลาลาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอศิลาลาดให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่นให้กลับมาฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอศิลาลาดต่อไป

ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ … ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: