ปราจีนบุรี วันสืบชะตาสายน้ำ “พระปรงต้องรอด”

วันที่ 18 พย.65 ณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมสืบชะตาสายน้ำ “พระปรงต้องรอด”เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และภาพประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะผู้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานจัดกิจกรรมสืบชะตาสายน้ำ “พระปรงต้องรอด” ด้วยปณิธานของประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ต้องการใช้ชีวิตในรุ่มน้ำพระปรงอย่างปลอดภัยปราศจากมลพิษมีสายน้ำที่ตอบสนองต่อการอุปโภค บริโภค สายน้ำที่อุดมด้วยสัตว์น้ำ และพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยไม่อยากให้มีปรากฏการณ์น้ำเสีย กุ้งหอย ปู ปลา สัตว์น้ำตาย และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู โดยมีปณิธานรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ รักลุ่มน้ำพระปรงจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้เจตนารมณ์
“พระปรงต้องรอด” ร่วมกันออกแบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การล่องแพสำรวจสายน้ำ พิธีสืบชะตาสายน้ำพระปรง การปล่อยปลา กิจกรรมโยนจุลินทรีย์ (EM Ball)กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และนายกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ที่สนับสนุนพันธุ์ปลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) ที่สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตลอดจนผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link