ไปกราบไหว้ขอโชคลาภ ปู่ท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่วัดป่าภูปัง จ.อุบลฯ วัดป่าภูปัง ตั้งอยู่ที่บ้านพะเนียด หมู่ที่ 10 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่

ไปกราบไหว้ขอโชคลาภ ปู่ท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่วัดป่าภูปัง จ.อุบลฯ
วัดป่าภูปัง ตั้งอยู่ที่บ้านพะเนียด หมู่ที่ 10 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยมี พระครูวิมลปัทมนันท์ (พระครูเบส) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ซึ่งวัดป่าภูปังแห่งนี้โด่งดังในเรื่องของ องค์พญานาคเรืองแสง หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีพระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระประธานปางมหาจักรพรรดิทรงเครื่อง) ที่สวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี และยังมีสิ่งก่อสร้างและพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม ควรค่าแก่การเที่ยวชมและกราบไหว้อีกมากมายอยู่ภายในวัด อาทิเช่น หลวงพ่อองค์ดำ, เจดีย์พุทธคยาจำลอง ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านใน ,โบสถ์ที่สวยงาม , วิหารสมเด็จองค์ปฐม, พระอังคีรสอุดมมงคล ซึ่งเป็นพระใหญ่สูงตระหง่าน งดงามยิ่งนัก และยังมี พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระเก้าเศรษฐี ให้กราบไหว้ขอโชคลาภ และนอกจากนี้ วัดป่าภูปังยังเป็นแหล่งธุดงค์สถานของ องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต อีกด้วย
ปัจจุบัน ที่วัดป่าภูปัง ได้สร้างรูปปั้นปู่ท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นมา 8 องค์ โดยสร้างเสร็จไปแล้ว 3 องค์ และ กำลังดำเนินการสร้างอีก 5 องค์ ซึ่งการสร้างรูปปั้นปู่ท้าวเวสสุวรรณ ในครั้งนี้มีเหตุที่มาในการสร้าง กล่าวคือ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2565 ที่ผ่านมา พระอาจารย์พระครูวิมลปัทมนันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าภูปัง ได้มีนิมิตเห็นปู่ท้าวเวสสุวรรณท่านมาแสดงในนิมิต บอกให้สร้างท่านขึ้นภายในวัดป่าภูปัง จ.อุบลราชธานี ท่านจะมาช่วยสร้างวัด ปกปักรักษาดูแลพระศาสนา และเจริญศรัทธาพุทธศาสนิกชนลูกหลาน

ในการนี้พระอาจารย์จึงได้ จุดธูป ตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยปัญญาอันน้อยนิดของข้าพเจ้า ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐยิ่ง คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหมด เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เทพเทวา อินทร์พรหม ยมยักษ์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอได้โปรดเปิดบุญเปิดบารมี เปิดทรัพย์เปิดวาสนา เปิดโชคเปิดลาภ ให้ลูกให้หลาน ให้ร่ำให้รวยมีเงินมีทอง เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี จะได้มาช่วยสร้างองค์ปู่ให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผล ดังเจตจำนง ของท่านที่ได้มาสื่อญาณมาถึงและขอให้ได้นิมิตดีในคืนนี้
พอตกตอนกลางคืน พระอาจารย์ได้หลับฝันนิมิตไปว่า ได้ปีนหน้าผาสูงชันตระหง่าน มีรากโพธิ์รากไทร ย้อยลงมา พระอาจารย์ก็พยายามเอามือจับเหนี่ยวปีนขึ้นไป จนถึงยอดเขา จนสำเร็จ พอมองไปเห็นคนทั้งพระทั้งโยม โห่ร้อง ว่า สำเร็จแล้ว สำเร็จแล้ว สาธุ ปรบมือดีใจกันใหญ่ พอตื่นมาทบทวนความฝันดู ก็คิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราจะสร้างองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นที่วัดป่าภูปัง นี้ได้สำเร็จ พระอาจารย์จึงมีดำริว่าจะสร้างองค์ปูท้าวเวสสุวรรณ ทั้งหมด 8 องค์ ตามนัยยะแห่งมรรค มีองค์ 8

อริยมรรค มีองค์ 8 นี้แหละ คือ ปฏิปทาสายกลางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทรงทำดวงตาให้เกิดแล้ว ทำญาณให้เกิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ซึ่งอริยมรรค มีองค์ 8 คือ 1. สัมมาทิฏฐิ(ปัญญาอันเห็นชอบ) 2. สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 3. สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ) 4. สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) 5. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) 6. สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) 7. สัมมาสติ (ความรำลึกชอบ) 8. สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ)
ดังนั้นตอนนี้พระอาจารย์ได้เริ่มสร้างปู่ท้าวเวสสุวรรณเสร็จไปแล้ว 3 องค์ ได้แก่ 1.ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ปางเมตตาพรหมาสูติเทพ ชั้นพรหม วรกายสีทอง ภูษาสีทอง 1 องค์ ขนาดความสูง 5.99 เมตร 2.ปู่ท้าวเวสสุวรรณ เทพบุตรสูติเทพ ชั้นดาวดึงส์ วรกายสีแดง ภูษาสีแดง ขนาดความสูง 4.50 เมตร 3.ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จตุมมหาราราช วรกายสีเขียว ภูษาสีเขียว ขนาดความสูง 4.50 เมตร และในขณะนี้ก็กำลังดำเนินการสร้าง ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ปางนอนเสวยสุข ชั้นมนุษย์ รูปกายสีขาว ภูษาสีขาว ความยาว 3 เมตร อีกหนึ่งองค์ และพระอาจารย์จะสร้างองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ หล่อด้วยทองเหลือง อีก 4 องค์ เพื่อให้ครบ 8 องค์ ตามที่ตั้งใจไว้ ใครที่บูชา ท้าวเวสสุวรรณ ช่วยแก้ปีชง เสริมปีชง เทพแห่งปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัว เพราะภูติผีปีศาจ ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ

มีความเชื่อกันว่า ผู้ใดบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิดโชคลาภมากมาย ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ คนมีลูกเพิ่งคลอด หรือมีเด็กเล็ก มักนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ เพราะมีความเชื่อว่าภูติผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็ก เพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งภูติผีปีศาจนั่นเอง จึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อน ลูกเล็ก หากชอบร้องไห้ตอนกลางคืน ไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็ก ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณ นอกจากนี้ ท้าวเวสสุวรรณยังสามารถกันภูติผีปีศาจ คุณไสย์ มนต์ดำ ได้หมด
ในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ โชคลาภโภคทรัพย์และความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐี มีทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจัด ภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวน ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณ
สำหรับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร ตั้ง นะโม 3 จบ อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ
นะโมพุทธายะ
หากท่านใดมีความประสงค์ อยากร่วมบุญสร้างปู่ท้าวเวสสุวรรณ ด้วยกัน ยังสามารถร่วมบุญได้ ตามกำลังศรัทธาที่ บัญชีบุญ ธนาคารกรุงไทย 338-013-016-8 ชื่อบัญชี พระครูวิมลปัทมนันท์(พระครูเบส) เจ้าอาวาสวัดป่าภูปัง บ้านพะเนียด หมู่ที่ 10 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 092 806 2221
ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ขออานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดมีแก่ครอบครัวของท่าน และตัวท่านเอง ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปขอบารมีท้าวเวสสุวรรณ จงประทานโชคลาภเงินทองให้แก่ท่านทั้งหลาย สำเร็จพรทุกประการเทอญ

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / รายงาน.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: