ราคาไก่สดขยับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ราคาไก่สดขยับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ที่โรงงานไก่สด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮารูน ชิกเก้น เลขที่175/6 หมู่ที่ 5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายไพศาล โต๊ะกันตี เปิดเผยถึงราคาและความต้องการไก่สดในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึง ซึ่งราคาในปัจจุบันขยับตัวสูงขึ้น กว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา กว่า 10 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนปัจจัยที่ทำให้ไก่สดมีราคาที่สูงขึ้นเนื่องมาจากผู้บริโภค หันมาบริโภคไก่ในช่วงตรุษจีน เพราะยังมีราคาถูกกว่ารมคาเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆถึงแม้ว่าราคาไก่สดมีราคาขยับขึ้นถึงกว่า10 บาทต่อกิโลกรัมในปัจจุบัน ซึ่งทางโรงงานผลิดไก่เพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตไก่สดวันละ 2 พันตัว แต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะต้องตะต้องเร่งผลิตเพิ่มขึ้นถึงวันละ 2.5-3 พันตัวต่อวันแต่ยอมรับว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ราคาไก่สดทั้งตัวราคาหน้าโรงงานจากเดินราคากิโลกรัมละประมาณ 68 บาท ส่วนไก่สดแยกชิ้นเช่น เครื่องใน ปีก หน้าอก น่อง สะโพก และขาไก่ ราคาขยับขึ้นตั้งแต่ 5-10 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้ไก่สดมีราคาขยับขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งมาจากราคาอาหาร ราคาน้ำมัน และค่าขนส่ง อีกส่วนหนึ่งด้วย นายไพศาล กล่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: