ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด ตำบลทุ่งไชย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไขย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีปลาช่อนรสดีข้าวจี่รสเด็ดตำบลทุ่งไชยประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 โดยมีนายสว่าง ดวงอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งไขย ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของตำบลทุ่งไชย การแข่งขันจับปลาช่อน การแข่งขันทำอาหารจากปลาช่อนและข้าวจี่ การแข่งขันตำส้มตำลีลา และการตักไข่ปลาช่อนพาโชค ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ปลาแดดเดียว ก๋วยเตี๋ยวปลา ผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติจากมะเกลือ เปลือกมะดัน รวมทั้งผลผลิตและการแปรรูปจากสินค้าภาคการเกษตร เพื่อรณรงค์ให้ราษฎรในเขตตำบลทุ่งไขย ได้ตระหนักถึงการทำนาแบบอินทรีย์ เพื่ออนุรักษ์ปลาช่อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้คงอยู่ถึงรุ่นหลังเป็นสร้างเวทีค้าขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับประชาชนในเขตตำบลทุ่งไชย เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่ออุปัชฌาย์ฉิม ธัมมรตโน และจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่ออุปัชฌาย์ฉิม ธัมมรตโนแบบหุ่นขี้ผึ้งเท่าองค์จริงต่อไป*ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: