โครงการ “สุขาเพื่อน้อง”

(ดำเนินการเเล้วเสร็จพร้อมส่งมอบแก่เด็กๆ)
***โครงการ “สุขาเพื่อน้อง”
*วันที่ 21-23 มกราคม 2566
กิจกรรมดำเนินการ ณ บ้านนายบุญเชิด อ่ำทิม บ้านนาเเพะ หมู่ 9 ตำบลบาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งมีบุตรที่อาศัยด้วยกันอีก 2 คน มีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ เเละไม่ถูกสุขลักษณะเนื่องจากไม่มีห้องสุขา ทีมงานจึงคิดโครงการจัดสร้างสุขาเเละจัดเครื่องนอน,ข้าวสาร-อาหารเเห้งเพื่อบรรเทาปัญหาเป็นเป็นบางส่วน ให้กับเด็ก ๆ
………………………………
“การให้ย่อมเป็นกุศลที่ประเสริฐก่อให้เกิดความสุขอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุด”
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีร่วมกิจกรรมทำบุญร่วมกัน 1.นายเรวัตร สุขศิริ
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ภาค ๖
2.ป้าเเจ้ว เฟอร์นิเจอร์ โกสัมพีนคร
3.นายกัลยา แก้วตา
4.นายเจริญศักดิ์ อัณฑะเเขก
5.คณะทีมงานช่างโย108,ทีมงานช่างสุโขทัย
6.ทีมงานสืบสวน สภ.วังเจ้า
……………………………….
การใช้งบประมาณโครงการนี้
– จัดสร้างสุขาพร้อมห้องนอน 1 ห้อง จำนวน 15,456 บาท
– เครื่องนอน , ข้าวสารอาหารเเห้ง จำนวน 3,170 บาท
– อุปกรณ์,วัสดุ อื่น ๆ บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากทีมช่างโย 108 นาโบสถ์ พร้อมจัดสร้างโดยไม่มีค่าเเรงใด ใด
………..………………………
ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน รวมถึงทีมงานช่างโย 108, ทีมงานช่างจากสุโขทัย โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งมอบเรียบร้อย หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เด็กสมดั่งที่ทีมงานทุกท่านตั้งใจ ขอกุศลผลบุญที่ร่วมเเรงกายแแรงใจในครั้งนี้จงส่งผลแก่ทุกท่านให้มีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งเเรงทั้งครอบครัว ร่ำรวยเงินทอง เจริญในหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาตลอดไปด้วยเทอญ
*** ร.ต.อ.ทองพูน หลงรัก รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า เเละทีมงานช่างโย 108 ผู้ดำเนินโครงการ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: