รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ของสถานบริการ สถานบันเทิง ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เน้นย้ำ ห้ามเปิดเกินเวลา และห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ รวมถึง ตรวจตราป้องกันการพกพาอาวุธ และมั่วสุมยาเสพติด

ค่ำคืนวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ ฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของสถานบริการ สถานบันเทิง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกัน ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อส. สนธิกำลังกับตำรวจ จากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี และสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลกว่า 80 นาย 3 ชุดปฏิบัติการ และกระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานบริการ สถานบันเทิง ในเขตตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และย่านสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละแห่งรวมถึงผู้เข้าใช้บริการ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยความสุภาพ ทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากการตรวจสอบ พบว่า สถานบันเทิง แต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่พบผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และจากการสุ่มตรวจค้น ก็ไม่พบอาวุธ หรือยาเสพติดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำ กับเจ้าของร้าน หรือผู้ดูแลร้าน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการห้ามเปิดเกินเวลา การตรวจค้นเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธ รวมถึง ยาเสพติด ซึ่งหากตรวจพบ ก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมาย หรือ สั่งปิดบริการ โดยไม่มีการละเว้น.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน

คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์

ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: